Úvod /

NAVIGACE /

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ /

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti HAJN kabelky e-shop s.r.o., se sídlem Nádražní 37, 517 24 Borohrádek, IČ: 024 11 831, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na ............. soudu v Hradci Králové, oddíl ..., vložka .... .........  (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mailem
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpracování vystavení faktury a doručení objednaného zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu na adresu: veronikajanouskova@email.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti: Nádražní 37, 517 24 Borohrádek.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu
 • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

 

PRÁVA NA OPRAVU, ZAPOMNĚNÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM DOTČENÉ OSOBY

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.